Lập Thiết kế đô thị tuyến đường 40m (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đê sông Hồng – phường Ngọc Thụy), phường Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, quận Long Biên

Quy hoạch đô thị  Miền Bắc  2015  Đang thực hiện 

Chi tiết dự án

phường Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, quận Long Biên
Phòng quản lý đô thị - UBND quận Long Biên
- Chiều dài tuyến đường nghiên cứu TKĐT khoảng: 1415m. - Quy mô diện tích khoảng: 17,2 ha
Lập nhiệm vụ, đồ án Thiết kế đô thị tuyến đường 40m (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đê sông Hồng - phường Ngọc Thụy), phường Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, quận Long Biên
545.561.660 đồng
2016

Nhiệm vụ thực hiện:

– Lập nhiệm vụ Thiết kế đô thị

– Lập đồ án Thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500

Trả lời

(*)

Không có phản hồi

Our Partner

  • Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
  • NIKKEN SEKKEI LTD
  • Hội Kiến trúc sư Hà Nội