Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới thị trấn Kép, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500)

Khu dân cư Quy hoạch đô thị  Miền Bắc  ... ...

Chi tiết dự án

thị trấn Kép và xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
công ty xây dựng 179
2022

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới thị trấn Kép, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500), tại thị trấn Kép và xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang được lập nhằm cụ thể hóa định hướng của quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kép mở rộng và vùng phụ cận, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035.

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới thị trấn Kép được triển khai sẽ là cơ sở để lập dự án và kêu gọi nhà đầu tư, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, thu hút đấu tư phát triển kinh tế của huyện Lạng Giang nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung.

– Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kép mở rộng và vùng phụ cận, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 đã được phê duyệt.

– Kết nối hạ tầng kỹ thuật, đầu mối giao thông của Tỉnh Bắc Giang và khu vực.

– Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định về quy hoạch của tỉnh Bắc Giang

– Nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong khu vực nghiên cứu thiết kế. Triệt để khai thác quỹ đất hiện có, nhất là quỹ đất chưa sử dụng hoặc sử dung kém hiệu quả.

Trả lời

(*)

Không có phản hồi

Our Partner

  • Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
  • NIKKEN SEKKEI LTD
  • Hội Kiến trúc sư Hà Nội