Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới tỷ lệ 1/2000, 1/5000

Quy hoạch đô thị  Miền Bắc  2010 2011 2012 2013  Đã hoàn thành 

Chi tiết dự án

Huyện Thường Tín, Thạch Thất, Thanh Trì, Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội
22 xã thuộc các huyện Thường Tín, Thạch Thất, Thanh Trì, Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội
8.650.539.650 VNĐ
8.650.539.650 VNĐ
2010 - 2013

Trả lời

(*)

Không có phản hồi

Our Partner

  • Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
  • NIKKEN SEKKEI LTD
  • Hội Kiến trúc sư Hà Nội