Quy hoạch chung thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội, tỷ lệ 1/2000

Quy hoạch đô thị  Miền Bắc  2014  Đã hoàn thành 

Chi tiết dự án

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
UBND huyện Thường Tín
136,45 ha
Tư vấn Lập Quy hoạch chung thị trấn Thường Tín thành phố Hà Nội tỷ lệ 1/2000
493.154.000 VND
06/2013

Trả lời

(*)

Không có phản hồi

Our Partner

  • Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
  • NIKKEN SEKKEI LTD
  • Hội Kiến trúc sư Hà Nội