Trung tâm dạy nghề đào tạo lái xe dân lập Đức Phượng

Hạ tầng kỹ thuật Quy hoạch đô thị  Miền Bắc  ... Đã hoàn thành 

Chi tiết dự án

Xã Đức Thượng - Huyện Hoài Đức - Hà Nội
Công ty TNHH đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Vận tải Đức Phượng
- Tổng diện tích đất quy hoạch : 26.511 m2. - Diện tích xây dựng : 1.067 m2. - Tổng diện tích sàn : 2.406 m2. - Tổng mức đầu tư : 29.322.271.000VNĐ
2007
  • Nhiệm vụ thực hiện: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình.

Trả lời

(*)

Không có phản hồi

Our Partner

  • Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
  • NIKKEN SEKKEI LTD
  • Hội Kiến trúc sư Hà Nội