THÔNG TIN CHUNG

1. Tên công ty:

Công ty TNHH MTV Quy hoạch – Kiến trúc Xây dựng Hà Nội.

Ha Noi Construction Architecture – Project one Member Company Limited (HPAC CO.,LTD)

Logo CT 1Ten CT

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Trụ sở chính: Số 43 B26 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Số điện thoại:          0243 7755 130              Di động: 0987 29 55 66

Số Fax:                    0243 7755 130

E-Mail:                     hoiquyhoachhanoi@gmail.com

Webside:                  WWW.HPAC.VN

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Số 02 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 15/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 11/06/2015.

Mã số thuế:

Số 0104802872 Số 43 B26 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tài khoản:

1504201024501 – Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đống Đa

4. Chủ sở hữu công ty:

Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Thành Phố Hà Nội.

Quyết định thành lập số 6515/QĐ – UBND ngày 28 tháng 11 năm 2000 của UBND Thành phố Hà Nội

Địa chỉ trụ sở Hội: Số 43 B26 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

5. Các đơn vị liên danh:

Viện Quy hoạch đô thị Hà Nội

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội

Văn phòng Tư vấn & CGCN Xây dựng – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Trả lời

(*)

Không có phản hồi

Our Partner

  • Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
  • NIKKEN SEKKEI LTD
  • Hội Kiến trúc sư Hà Nội