TIN TỨC

THÔNG TIN HỘI

THÔNG TIN HỘI

HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hội Quy hoạch & Phát triển đô thị thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 6515/QĐ-UB ngày 28/11/2000 của UBND ...

Our Partner

  • Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
  • NIKKEN SEKKEI LTD
  • Hội Kiến trúc sư Hà Nội