CÁC BÀI VIẾT

Chương trình phát triển đô thị

Chương trình phát triển đô thị

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ – CÔNG CỤ QUẢN LÝ QUAN TRỌNG ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐÔ THỊ Ở THỦ ĐÔ ...
QUY HOẠCH VÙNG THỦ ĐÔ

QUY HOẠCH VÙNG THỦ ĐÔ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ GIỮA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG TRONG LẬP VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH VÙNG THỦ ĐÔ Tô Anh Tuấn – PCT.TT Hội Quy hoạch PTĐT Hà nội ...
Hội thảo về Hồ Gươm tháng 9/2014

Hội thảo về Hồ Gươm tháng 9/2014

KHU VỰC HỒ GƯƠM VÀ VẤN ĐỀ TỔ CHỨC KHU VỰC ĐI BỘ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI  KS. Tô Anh Tuấn – Phó chủ tịch Thường trực Hội QHPT Đô thị TP Hà Nội, UV Đoàn Chủ tịch Hội Quy ...

Our Partner

  • Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
  • NIKKEN SEKKEI LTD
  • Hội Kiến trúc sư Hà Nội